NOC Z DESIGNEM 2016

Współpraca w 2016 i 2017 roku. Zaprojektowaliśmy już dwie edycje dużej cyklicznej wrocławskiej imprezy. Zajęliśmy się kreacją samej imprezy jak
i jej identyfikacją wizualną.