NOC Z DESIGNEM

Współpraca w 2016 i 2017 roku. Zaprojektowaliśmy już dwie edycje dużej cyklicznej wrocławskiej imprezy.
Zajęliśmy się kreacją samej imprezy jak i jej identyfikacją wizualną.